Startsiden Eva Harr Frank A Jenssen Kultursenteret Naturutstilling Kalender Butikk

Linker

Kontakt


NATURUTSTILLING - MOSKENESØYA, LOFOTEN

Reine kultur- og natursenter har gleden av å presentere en utstilling om Moskenesøyas fantastiske naturomgivelser. Utstillingen er delt opp i følgende avsnitt:

- Moskenesøy - Norges merkeligste? (Geologi)
- Naturmangfold gjennom årmillioner (Geologi, tidsspiral, flyfoto, mm)
- Landskapstyper, naturtyper, mulig nasjonalpark
- Floraen på Moskenesøya
- Nyttevekster (mat- og medisinplanter fra Lofoten)
- Fuglelivet på Moskenesøya
- Dyrelivet på Moskenesøya

Utstillingen består av store plansjer med tekst, grafikk, bilder og flyfoto, en steinsamling, utstoppede dyr og fugler, en slideshow som ruller og går og en lesekrok med litteratur spesielt om nasjonalparken.


Tilbake...
Back to English version